Arbeidsrecht

U kampt met problemen op de werkvloer. Bijvoorbeeld omdat uw loon niet tijdig wordt overgemaakt of omdat u als werkgever onenigheid heeft met uw werknemer. In sommige gevallen is het noodzakelijk om de hulp in te schakelen van een arbeidsrechtadvocaat.

Een arbeidsrechtadvocaat kan hulp bieden op verschillende vlakken. Helaas komt het vaak voor dat er onenigheid ontstaat tussen de werkgever en werknemer. De relatie verslechtert, maar een oplossing voor het probleem blijft uit. Yavuzyigitoglu Advocatuur bemiddelt en staat u bij.

Of het nu gaat om de arbeidsovereenkomst, de arbeidsomstandigheden of een re-integratie: het is verstandig om bij problemen op de werkvloer een advocaat in te schakelen die uw belangen hierin bewaakt en behartigt.

Neem direct contact op met ons kantoor om te bezien of wij iets voor u kunnen betekenen.

Arbeidsvoorwaarden

Over het algemeen zijn de arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in een cao. Deze zijn veelal bindend. Heeft u hier vragen over of loopt u tegen een probleem aan? Leg deze dan voor aan Yavuzyigitoglu Advocatuur.

Loonvordering

Het kan gebeuren dat uw werkgever uw loon niet tijdig uitbetaalt of zelfs helemaal niet. Dat is voor u natuurlijk erg vervelend, omdat u ook financiële verplichtingen heeft die u moet nakomen. Betaalt uw werkgever niet (tijdig) loon? Dan bent u erbij gebaat om in een zo vroeg mogelijk stadium een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen. Yavuzyigitoglu Advocatuur stelt namens u een loonvordering in middels een kortgedingprocedure, waarbij tevens aanspraak wordt gemaakt op de wettelijke verhoging en wettelijke rente.

Wederzijdse beëindiging arbeidsovereenkomst

Zijn de werkgever en werknemer het eens over de beëindiging van de arbeidsrelatie? Dan wordt dit vastgelegd middels een vaststellingsovereenkomst. Er is in dit geval geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. Wel moeten beide partijen het eens zijn over de financiële afhandeling, zoals de ontslagvergoeding. Komt u hier niet uit of wilt u hier meer over weten? Dan is het verstandig juridisch advies te vragen.

Ontslag

Wordt u ontslagen? Dan kunt u recht hebben op een transitievergoeding. Het uitkeren van deze vergoeding is wettelijk verplicht, maar geldt enkel ingeval van ontslag via de kantonrechter, ontslag via het UWV of bij een aflopend arbeidscontract na minimaal 2 jaar dienstverband.

Heeft u recht op een transitievergoeding, maar weet u niet hoe hoog deze moet zijn, of krijgt u het niet? Yavuzyigitoglu Advocatuur kan u helpen om de juiste transitievergoeding te verkrijgen.

 

Yavuzyigitoglu Advocatuur: uw arbeidsrecht advocaat!