Contractrecht

Iedere particulier of ondernemer heeft dagelijks te maken met het verbintenissenrecht, bijvoorbeeld bij het aangaan van een koopovereenkomst. In geval van gebruikelijke handelingen levert dit zelden problemen op. Echter, naarmate het contractuele belang groter wordt en/of het voorwerp van de overeenkomst ingewikkelder, dan worden de risico’s groter. Het is dan erg belangrijk om de gemaakte afspraken goed en ondubbelzinnig vast te leggen. Een fout kan immers verstrekkende (financiële) gevolgen hebben.

Bij Yavuzyigitoglu Advocatuur vindt u de kennis die nodig is.

Yavuzyigitoglu Advocatuur heeft specialistische kennis op het gebied van (internationaal) handels- en contractenrecht. Wij staan cliënten bij in alle fasen van een contract; tijdens de voor-/onderhandelingsfase, bij het opstellen en/of beoordelen van het contract en bij alle geschillen die uit het contract kunnen voortvloeien.

Het is raadzaam om in een vroegtijdig stadium advies in te winnen. Een duidelijk geformuleerde overeenkomst kan langdurige procedures voorkomen.

Yavuzyigitoglu Advocatuur denkt met u mee en wijst u op eventuele mogelijkheden, risico’s en valkuilen.

Overeenkomsten kennen een houdbaarheidsdatum. Mocht u een overeenkomst al langere tijd gebruiken, dan kunnen daarin bepalingen staan die achterhaald zijn door gewijzigde wet- en regelgeving. Daardoor kunt u hoogstwaarschijnlijk geen beroep meer doen op die bepalingen. Yavuzyigitoglu Advocatuur stelt voor u een overeenkomst op die voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Ook kunnen wij uw bestaande overeenkomst toetsen en u adviseren over eventuele aanpassingen, knelpunten en onjuistheden.

Neem direct contact op met ons kantoor voor een gratis adviesgesprek.

Als de uitleg van een overeenkomst of de nakoming daarvan niet naar tevredenheid gebeurt, dan verslechtert dat de verhouding tussen partijen. Als u er onderling niet uitkomt, dan staat Yavuzyigitoglu Advocatuur u bij. Pas als het niet anders kan, zullen wij u adviseren om te gaan procederen. Mocht u in rechte zijn/worden betrokken, ook dan kunt u rekenen op bijstand van Yavuzyigitoglu Advocatuur.

 

Yavuzyigitoglu Advocatuur: uw advocaat!