Letselschadeadvocaat Rotterdam

Letselschadeadvocaat Rotterdam

Letselschade in Rotterdam? Yavuzyigitoglu Advocatuur staat voor u klaar.

Een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout is al vervelend genoeg. Te meer als u hier letsel aan overhoudt. Letselschade kan voor de betrokkenen (de slachtoffers) en diens naasten een emotionele zaak zijn. Ook ontstaan er veel vragen, zowel juridisch als financieel. Daarom heeft u een advocaat nodig die u van begin af aan bijstaat en helpt. Bij Yavuzyigitoglu Advocatuur bent u voor uw letselschade aan het juiste adres.

U bent het slachtoffer geworden van een ongeval, wat nu? Emotioneel kan dit een flinke belasting zijn. Tegelijkertijd rijzen er allerlei vragen: Kunt u iemand aansprakelijk stellen? Zo ja, wie? Waar heeft u vervolgens recht op? Wat gaat dit kosten? Etc.

Het hoe en waar te beginnen is veelal lastig. Hulp bij dit ingewikkelde letselschadetraject is ten zeerste aan te raden.

Als u overweegt een schadeclaim in te dienen, is het essentieel om bijgestaan te worden door een letselschadeadvocaat, bij voorkeur in uw buurt. Yavuzyigitoglu Advocatuur, gevestigd in Rotterdam, biedt gespecialiseerde bijstand die u door het volledige letselschadetraject begeleidt, zodat u zich volledig op uw herstel kunt concentreren. Deze bijstand kost u in de meeste gevallen niets.

Soorten Letselschade:

Materiële Schade:

  • Gemiste inkomsten door arbeidsongeschiktheid.
  • Medische kosten, inclusief het eigen risico van uw zorgverzekeraar.
  • Reis- en parkeerkosten.
  • Kosten tijdens een ziekenhuisopname.
  • Kosten voor woningaanpassingen.
  • Kosten voor huishoudelijke hulp en klusjes.
  • Kosten voor verzorging.
  • Schade aan eigendommen.
  • Kosten voor studievertraging.
  • Kosten voor ongebruikte kaartjes en abonnementen.

Deze schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking als ze verband houden met het ongeval.

Smartengeld: Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade, zoals pijn, verdriet en gederfde levensvreugde veroorzaakt door het ongeluk.

Yavuzyigitoglu Advocatuur regelt het van begin tot eind

U wilt dat uw belangen op de juiste manier worden behartigd, met sympathie maar ook met expertise. Yavuzyigitoglu Advocatuur staat u bij tijdens het gehele schaderegelingstraject en verlicht uw zorgen over alle juridische zaken. Zo kunt u zich weer volledig richten op uw herstel.

Neem direct contact op met ons kantoor voor een gratis adviesgesprek.

Het letselschadetraject onderscheidt zich in 4 fasen: De eerste fase (1) betreft de vaststelling van de aansprakelijkheid. Zodra de aansprakelijkheid is erkend volgt (2) het medische traject. In die fase wordt alle relevante medische informatie verzameld en wordt de zaak veelal voorgelegd aan een medisch adviseur voor het uitbrengen van medisch advies. Vervolgens wordt (3) de schade (voorlopig) begroot, waarna (4) de afwikkeling van de zaak plaatsvindt. Dit laatste gebeurt echter enkel als er sprake is van een medische eindtoestand of als partijen de zaak wensen te regelen.

Second Opinion en/of overname dossier

Had of heeft u een letselschadezaak lopen bij een andere belangenbehartiger en twijfelt u eraan of het uitgekeerde schadebedrag recht doet aan uw letselschade, dan kan ons kantoor u voorzien van een second opinion. Ook is het mogelijk dat u gedurende de behandeling van uw zaak uw dossier overdraagt aan ons kantoor.

 

Yavuzyigitoglu Advocatuur: uw letselschade advocaat!